wobler 3STAN FM100DR hlboko potápavý

Neohodnotené

3STAN FAT MINNOW 100 deep runner

  • odporúčané na trolling
  • hlboko potápavý 5-8m
  • dĺžka 100mm
  • hmotnosť 20g
  • 2× trojháčik Ichikawa Kamakiri #3

Trollingová verzia obľúbeného modelu s hĺbkou ponoru 5-8m. Netradične skonštruovaný wobler s výrazným nepomerom veľkosti lopatky a polohy závesného očka mu dáva výnimočný chod. Charakteristický je aj veľmi výraznou rolling akciou a rýchlou frekvenciou. Wobler začína výrazne kmitať už pri veľmi pomalej rýchlosti, ale aj napriek tomu je stále dosť stabilný, aby dosahoval predpísanú hĺbku ponoru. Vďaka menšiemu výtlaku je možné dosahovať viac ako 5m pri riečnom trollingu a pri použití tenších šnúr aj viac ako 10m na stojatej vode. Osvedčil sa pri love zubáčov, ale iste ním nepohŕdne ani sumec. Štandardom je zváraná kostra, odolná laminátová lopatka a pevné, ostré japonské háčiky. Odporúčané len na trolling.
Nástraha je osadená dvomi kvalitným trojháčikmi Ichikawa Kamakiri vyrobenými v Japonsku.
Každá nástraha je individuálne testovaná.

Trolling version of the popular model with a dive depth of 5-8m. Unconventionally designed wobler with a significant disparity in the size of the blade and the position of the eyelet gives it an exceptional running. It is also characterized by a very strong rolling action and fast frequency. The wobler starts to significantly oscillate at a very slow speed, but is still stable enough to reach the prescribed dive depth. Thanks to the lower displacement, it is possible to reach more than 5m for river trolling and for thinner lines even more than 10m for still water. It has proven itself in fishing for zanders, but surely it will not despise the catfish either. The standard is welded skeleton, durable laminate blade and strong, sharp japanese hooks. Recommended for trolling only.
The lure is armed with two high quality treble hook by Ichikawa Kamakiri made in Japan.
Each lure is individually tested.

Kód Kód: FM100DR_OBB FM100DR_CSH FM100DR_GFS FM100DR_A FM100DR_YFS Zvoľte variant
Kategória: woblery 3STAN
Potápavosť: hlboko potápavý 5-8m
Dĺžka: 100mm
Hmotnosť: 20g